We know you will love this jewel!

Ai Goromo

Ai Goromo

$1,300.00Price

Size: 20in

Sex: Male

Farm: Sakazume

Age: Nisai

More Koi Suggestions: